بزرگترین خیانت اصلاح طلبان به ایران

فتنه ی خطرناک

خیانت اصلاح طلبان

مدتی است که جریان اصلاح طلب پروژه عبور از روحانی را کلید زده است و حامیان متعصب روحانی ، امروز ظاهرا منتقد او شده اند و دولتی که خودشان با هیاهو و آب و تاب تکرار کردند را تخریب می کنند. مطالبی که پیش تر در نقدر عملکرد و اندیشه های دولت روحانی در رسانه های دلسوز منتقد مطرح می شد و توسط اصلاح طلبان به شدت مورد حمله قرار می گرفت، امروز در رسانه های همان اصلاح طلبان دیده می شود و گویی مانند آفتاب پرست رنگ عوض کرده اند...

بقیه در ادامه مطلب...    

جریان اصلاحات با دامن زدن به عبور از روحانی یک فرار رو به جلو را آغاز کرده است و به آنچه خودشان کرده اند طلبکارانه و عوام فریبانه حمله می کنند.در این میان فشار وارد به جهانگیری معاون اول اصلاح طلب روحانی هم صرفا تبلیغاتی است و قصد القای این را دارند که ای مردم ما در دولت روحانی هیچ کاره ایم و بدین ترتیب از پاسخگویی به افکار عمومی در قبال عملکرد فوق ضعیف دولت اصلاح طلب روحانی و فشارهای سنگین اقتصادی وارد به مردم شانه خالی کنند و خود را تبرئه کنند.

بخشی از عملیات روانی عبور از روحانی به دوش سلبریتی ها نهاده شده است و شاهد اشک تمساح و پشیمانی افرادی هستیم که برای روحانی خودشان را به آب و آتش می زدند و امروز برای فریب مردم ساز پشیمانی می زنند.البته باید توجه داشت که همه ی آنها مشمول این توصیف نمی شوند و برخی از آنها که فریب خورده بودند قلبا از حمایت خود از اصلاحات پشیمان هستند.

هر روز که می گذرد،ناکارآمدی و ویترینی بودن دولت روحانی و اندیشه های پوسیده اصلاح طلبی بیشتر بر مردم آشکار می شود.مردم از بی کاری و وضع فاجعه بار اشتغال ناراضی اند،مردم از رکود و فشار های سنگین معیشتی ناراضی اند،مردم از تعطیلی صنایع خرد و کلان و کارگاه ها و کارخانه ها ناراضی اند، مردم از گرانی قبض ها و انرژی  و تورم دروغین تک رقمی ناراضی اند، مردم از برجامی که قرار بود حتی مشکل آب خوردن مردم را هم حل بکند و اکنون تقریبا هیچ است ناراضی اند، مردم از تحریم هایی که قرار بود با برجام لغو بشود و نه تنها لغو نشد بلکه روز به روز بیشتر و جزئی تر و پیچیده تر شد ناراضی اند،مردم از سایه جنگی که قرار بود با سیاست تنش زدایی اصلاح طلبان غرب گرا رفع بشود و نه تنها رفع نشد بلکه روزی نیست که تهدید نشویم و حتی جیبوتی و عربستان سعودی هم ما را رسما تهدید نظامی می کنند ناراضی اند، مردم از سکوت مرگی که مدیران و مسئولین اصلاح طلب دولت روحانی در برابر این حجم گسترده از تحریم و تهدید و تخریب گرفته اند نارضی اند،مردم از وعده های رنگارنگ عمل نشده و دروغ های بی حد و مرز ناراضی اند، مردم از حقوق های نجومی و وضع تاسف بار سپرده هایشان در موسسات و بانک ها ناراضی اند، مردم ناراضی اند...  مرم گله مندند...

فتنه گران در تلاشند تا این نارضایتی عمومی را که خودشان مسبب آن هستند را به سمت نارضایتی از اصل انقلاب سوق بدهند و از آبی که گل آلود کرده اند ماهی بگیرند.

اکنون که تشت رسوایی اندیشه های پوچ غرب گرایان اصلاح طلب از بام افتاده است و نزدیک است که به زمین برسد ، سخت در تلاشند که با مطرح کردن عبور از روحانی و یا حاشیه های بی اهمیتی که هدفی بجز تامین خوراک رسانه های این جریان و عوام فریبی و انحراف مطالبات را ندارد و یا بولد کردن پشیمانی مصلحتی سلبریتی ها ، صدای زمین خوردن تشت رسواییشان را سانسور کنند و می خواهند این صدا در بین این هیاهو ها و شلوغی ها گم شود و به گوش مردم نرسد.

اما خطرناک تر این است که با قدرت گسترده ی رسانه ای جریان غرب گرا ،آدرس غلطی را بر روی این صدا مونتاژ کنند و تشت رسوایی اندیشه های پوسیده مدعیان پوچ اندیش را به رسوایی نظام بدل کنند و به این ترتیب انگشت اتهامی را که به سمت اصلاح طلبان نشانه گرفته شده است با فریب افکار عمومی به سمت اصل نظام نشانه گرفته شود.طبق معمول شاهد داستان تکراری کی بود؟ کی بود؟ من نبودم !! هستیم و حکایت امروز اصلاحات مانند آن دزدی است که وقتی سیل جمعیت را پشت سر خود می بیند که اورا دنبال م ی کنند و فریاد دزد دزد سر می دهند، راه گریز را در این میابد که خودش هم بانگ دزد دزد برآورد و روباه صفتی خود را باری دیگر به اثبات برساند.

فتنه ی پیش رو این است که همه ی خیانت ها،اختلاس ها،چپاول ها، وطن فروشی ها،اشرافی گری ها و نا کارآمدی های چند ده ساله ی مدعیان پوچ اندیش اصلاح طلب و کند روی های آنان از در خدمت به مردم با یک عملیات نرم روانی به پای انقلاب اسلامی نوشته شود، در حالی که در همان زمان که لبیرال های اصلاح طلب برای برجام ها یقه چاک می کردند و منتقدان دلسوز انقلابی را به باد توهین و ناسزا و تخریب شخصیتی می گرفتند و آن هار ا بی سواد و بی شناسنامه و لبو فروش و عصر حجری و دلواپس خطاب می کردند درهمان زمان سلیمانی ها و حججی ها که برامده از دل مردم و تفکر ناب انقلابی و حسینی هستند در مقابل داعش جان عزیز را فدا می کردند و گردنشان بریده می شد و این سو ، پوچ اندیشان اصلاح طلب حقوق نجومی و وام چند صد میلیونی کم بهره می گرفتند و شیشلیک می خوردند و گردن کلفت می کردند و با صدای گوش خراشی که از حلقوم این گردن های کلفت بیرون می آمد به مدافعان حرم توهین و فحاشی می کردند و در کنار داعش هر چه می توانستند و می توانند،جبهه ی مقاومت را تخریب می کردند و می کنند.با همه ی این اوصاف امروز نتیجه ی تفکر و عمل انقلابی سلیمانی ها و حججی ها نابودی خلافت خود خوانده ی داعش است و نتیجه ی پوچ اندشی مدعیان  لیبرال ، نوزاد ناقص الخلقه برجام است و تبعات ذلت بار و جبران ناپذیر آن.گذشت زمان ثابت کرد که تقریبا همه ی آنچه منتقدان انقلابی درباره برجام می گفتند درست بود و همه ی آن وعده های زیبا و بمباران تبلیغاتی اصلاح طلبان در مشروعیت سازی برای سازش با شیطان بزرگ ، دروغ هایی بیش نبود.

پشت پرده عبور اصلاح طلبان از روحانی ، برنامه ریزی آنها برای 98 است و فتنه ی پیش رو ، سوق دادن نارضایتی های اجتماعی ایجاد شده توسط اصلاح طلبان به سمت نارضایتی از اصل انقلاب اسلامی، به پرچم داری مسببان این نارضایتی ها است.مانندگرگ هایی که پوستین میش و بز پوشیده اند و گله را به سمت قتگاه می برند.

برای پیشگری یا مبارزه با این فتنه ی خطرناک چه باید بکنیم؟

اکنون باید هوشیار باشیم و گول حفظ ظاهر های فریب کارانه و مواضع دروغین انقلابی مسئولین دولتی را نخوریم و به هیچ وجه خط مقدم جبهه ی مطالبه ی حقوق مردم را در انتقاد از دولت به نفع جریان ضد انقلاب پوچ اندیش خالی  نکنیم و هرگز مدافع وضع موجود نباشیم و نشویم . نباید بگذاریم که پرچم مطالبه ی حقوق غصب شده ی مردم را خود این غصب کنندگان بردارند و درگیر حاشیه های کم اهمیت و مقطعی ای که پیش رویمان می سازند  نشویم و اصل ماجرا را فدای حاشیه ای زود گذر نکنیم و سنگر روشنگری  را خالی نگذاریم.

پس از شکست های سنگین دشمن در فتنه های 78 و 88 باید برای مقابله با دشمن با تجربه تر از قبل آماده باشیم و تجهیزات فکری و عقیدتی خود و مردم را تقویت کنیم.بر خلاف فتنه های پیشین که توسط عده ای وابسته به سرویس های بیگانه و خود فروختگان اصلاح طلب شکل گرفت،در فتنه ی جدید هدف اصلی دشمن قرار دادن مردم عادی در مقابل انقلاب اسلامی است. و حمله های مکرر افراد و رسانه های مختلف به قوه قضاییه هم نشان از آغاز این عملیات روانی دارد.

اما فراموش نکنید که خدا با ماست و ان حزب الله هم الغالبون

التماس دعای عاقبت به خیری و شهادت

یا علی


ادامه مطلب

[ چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۰۵:۲۵ ق.ظ ] [ سرباز گمنام ]
[ ۴ ]
بخش نظرات اين مطلب
نظرات (۴)

محدثه
محدثه در تاريخ ۲۱ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۳۸ در مورد اين مطلب گفته: ( - مشاهده وب سايت)
بسیار وبلاگ عالی دارید. در مورد موارد زیر باید انقلاب اسلامی را تکمیل کنیم:
1- انقلاب علیه پیام بازرگانی. چرا که پیام های بازرگانی باعث ترویج تجمل پرستی و دوری از آرمان خواهی می شود چه برای مسیولین چه برای مردم. 
2- انقلاب علیه تغذیه
3- انقلاب علیه آموزش و پرورش غیر اسلامی
بیایید دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد.
ولی بدانید دشمن خواب نیست، اگر ما خواب باشیم و بدانید به شدت احتمال شهید شدن در این راه هست. البته شهادت افتخار ماست.
نوشته های یه دهه 60ی
پاسخ در تاريخ(۵ اسفند ۹۶، ۱۷:۲۴) : خیلی عالی
این سه مورد ذکر شده واقعا مهم هستند و دشمن مدت هاست بریا این سه مورد برنامه های ویژه داره
گرافیست ارشد
گرافیست ارشد در تاريخ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۰۰:۴۵ در مورد اين مطلب گفته: ( - مشاهده وب سايت)
ممنون ...
انشالله حضرت خودشون زود تر ظهور کنن ، خسته شدیم از بس اخبار درناک شنیدیم .
پاسخ در تاريخ(۵ اسفند ۹۶، ۱۷:۲۲) : ان شاء الله
پارکاب 12
پارکاب 12 در تاريخ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۳:۵۸ در مورد اين مطلب گفته: ( - مشاهده وب سايت)
باز دهنش اب افتاد ...
پاسخ در تاريخ(۱ بهمن ۹۶، ۲۲:۴۸) : سپاس از حضور ارزشمند شما
امیررضا کامیار
امیررضا کامیار در تاريخ ۰۴ دی ۹۶ ، ۰۸:۲۹ در مورد اين مطلب گفته: ( - مشاهده وب سايت)
سلام

خوبی؟وبت خیلی خوبه

دنبال شدی
بیا وبم و نظر بده
دنبالم خواستی کن
پاسخ در تاريخ(۱ بهمن ۹۶، ۲۲:۴۸) : متشکرم
کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">